คุณสมบัติ

บริการ ท็อปไลน์ ดิจิตอล SMS : sms สำหรับสถานีวิทยุ, รายการวิทยุ, รายการเพลง เป็นช่องทางที่สามารถเปิดโอกาสให้ DJ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังรายการในลักษณะ Real-time Interactive ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถรับข้อความจากมือถือได้ทุกระบบในประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรายการกับผู้ฟังอีกด้วย

ประโยชน์จากการใช้ระบบ ท็อปไลน์ ดิจิตอล SMS ของเรา

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับทางบริษัทเจ้าของ สถานี
 • สร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • สร้างช่องทางให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางสถานีมากขึ้น
 • สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้วิเคราะห์ปริมาณเชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบสามารถรองรับการส่งข้อความเข้าพร้อมกันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถนำปริมาณการส่ง SMS วัดความนิยมของสถานี
 • สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ฟังได้มากขึ้น
 • เป็นช่องทางการหารายได้เสริมให้กับเจ้าของสถานี


จุดเด่นของระบบ ท็อปไลน์ ดิจิตอล SMS ของเรา

 • ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ร่วมสนุกรายการแบบทันทีทันใด (real time response) ทำให้ผู้ส่งทราบว่าข้อความที่ส่งไปนั้นถึงเจ้าของรายการหรือไม่
 • ให้ส่วนแบ่งรายได้ที่ดีกว่ากับทางสถานีวิทยุ
 • บริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นเร่งด่วนแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
 • สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อติดตามสถานะของบริการได้ทุกเวลา
 • ระบบมีความเสถียรภาพสูง เนื่องจากทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญการทำธุริจเกี่ยวกับ SMS และการให้บริการทาง มือถืออันยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่าระบบ SMS จะสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สนับสนุนระบบเครือข่ายไร้สายแบบ 2G และ 3G (Utilizing 2G and 3G wireless networks)
 • เป็นตัวกลางที่ช่วยในการสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับสื่อต่างๆเช่นทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
 • ไม่มีค่าแรกเข้า ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ไม่มีความเสี่ยง
 • มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ทางบริษัทมีความตระหนักถึงบริการหลังการขาย


การคำนวณอัตราค่าบริการ

ผู้รับบริการจะได้รับค่าบริการ SMS โดยคิดคำนวณจากค่าบริการ หมายเลข SMS ที่ผู้ให้บริการ ได้รับชำระจริงจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อลูกค้าส่ง SMS เข้ามายังระบบ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม